'

how to calculate percentage टक्केवारीची गणना आहे कशी मोजायची 2023?

24taasmarathi
3 Min Read

how to calculate percentage

टक्केवारीची गणना करण्यासाठी, आपल्याला या चरणांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे:

1. तुम्ही काम करत असलेल्या एखाद्या गोष्टीची एकूण रक्कम किंवा प्रमाण निश्चित करा.
2. त्या एकूण रकमेचा भाग किंवा भाग निश्चित करा ज्याची टक्केवारी मोजण्यात तुम्हाला स्वारस्य आहे.
3. एकूण रकमेने भाग किंवा भाग विभाजित करा.
4. दशांश टक्केवारीत रूपांतरित करण्यासाठी निकालाचा 100 ने गुणाकार करा.

हे सूत्र आहे:

 

टक्केवारी = (भाग / एकूण) x 100

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी काढायची असेल आणि एकूण 80 विद्यार्थी होते

आणि त्यापैकी 60 उत्तीर्ण झाले, तर तुम्ही खालीलप्रमाणे सूत्र वापराल:

उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी = (60 / 80) x 100 = 75%

तर उत्तर 75% आहे, याचा अर्थ परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 75% उत्तीर्ण झाले.

दुसरी पद्धत –

टक्केवारीची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला भाग संपूर्ण भागाने विभाजित करणे आवश्यक आहे आणि नंतर 100 ने गुणाकार करणे आवश्यक आहे.

हे सूत्र आहे:

टक्केवारी = (भाग / संपूर्ण) x 100

उदाहरणार्थ, तुम्ही एका चाचणीत १०० पैकी ८० गुण मिळवले असे समजा. तुमच्या टक्केवारीच्या गुणांची गणना करण्यासाठी, तुम्ही खालीलप्रमाणे सूत्र वापराल:

तर तुमचा टक्केवारीचा स्कोअर 80% आहे.

तिसरी पद्धत –

हे सूत्र आहे:

टक्केवारी = (भाग/संपूर्ण) x 100

उदाहरणार्थ, चाचणी दिलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी तुम्हाला शोधायची आहे असे समजा.

चाचणी दिलेल्या १०० पैकी ८० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यास, तुम्ही खालीलप्रमाणे टक्केवारी काढू शकता:

तर, परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 80% आहे.

चौथी पद्धती –

टक्केवारीची गणना करण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

1. एकूण मूल्य किंवा रक्कम निश्चित करा, जो टक्केवारीचा भाजक असेल.

2. तुम्हाला ज्याची टक्केवारी काढायची आहे तो भाग किंवा रक्कम निश्चित करा, जो टक्केवारीचा अंश असेल.

3. अंशाला भाजकाने विभाजित करा.

4. परिणामास 100 ने गुणा.

5. टक्के चिन्ह (%) जोडा.

टक्केवारी मोजण्याचे सूत्र आहे:

टक्केवारी = (अंक / भाजक) x 100%

उदाहरणार्थ, समजा तुम्हाला 200 ची टक्केवारी 50 किती आहे हे शोधायचे आहे.

1. एकूण मूल्य किंवा रक्कम 200 आहे.
2. भाग किंवा रक्कम 50 आहे.
3. 50 ला 200 ने विभाजित करा: 50 / 200 = 0.25
4. 0.25 चा 100 ने गुणाकार करा: 0.25 x 100 = 25
5. टक्के चिन्ह जोडा: 25%

म्हणून, 50 म्हणजे 200 च्या 25%.

en.wikipedia.org

galyukt shivar yojana / गाळयुक्त शिवार योजना सुरु झालेली आहे?

how to calculate percentage टक्केवारीची गणना आहे कशी मोजायची 2023?

how to calculate percentage टक्केवारीची गणना आहे कशी मोजायची 2023?

how to calculate percentage टक्केवारीची गणना आहे कशी मोजायची 2023?

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!